Nogle danske universiteter varslede og gennemførte tidligere i år fyringsrunder. Om der kommer flere fyringer i universitetsverdenen i år, er uklart – nogle steder truer ledelsen med at det kan blive nødvendigt fordi taxameterløftet på de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser ifølge det nye forslag til finanslov ikke længere vil være der.

Taxameterløftet blev indført for 10 år siden af den daværende Venstre-regering, men nu skal det altså forsvinde, selv om alle partier i Folketinget inden valget i juni i år lovede at bibeholde taxameterløftet.. Det er Socialdemokratiet, der har skiftet holdning.

Man kunne blive fristet til at tro, at dette problem er lokalt for samfundsvidenskab og humaniora – og naturligvis er det især dem, der nu vil blive trængt. Men på nogle universiteter vil der muligvis ske det, at institutter fra de andre hovedområder skal afgive midler, således at man på institutionsniveau kompenserer for de lavere taxameterindtægter. Og på denne måde er fjernelsen af taxameterløftet et meget konkret problem for alle i universitetsverdenen. Så er det pludselig ikke længere så god en nyhed, at de årlige nedskæringer på to procent samtidig skal fjernes. Denne ændring kan nemlig slet ikke kompensere for fjernelsen af taxameterløftet.

Nu er det nødvendigt, at alle universitetsansatte uanset hovedområde står sammen og forhindrer denne nedskæring.

(Visited 123 times, 1 visits today)