Kategorier
Blog Etiske fordringer Teknologi

Designfiktion

En ny verden opstår.

Der er en interessant artikel i The Conversation af Alesso Malizia og Silvio Carta, to italienske designforskere ved University of Hertfordshire i England, om en anden måde at overveje konsekvenserne af ny teknologi på.

Typisk er det sådan, at de, der opfinder ny teknologi, fremhæver alt det positive ved ny teknologi. Men hvad med alle de negative konsekvenser? Malizia og Carta taler for at man kan bruge science fiction som en ny strategi for at udforske potentielle scenarier for hvad teknologien kan have af uventede, ubehagelige konsekvenser. På denne måde kan science fiction-fortællingen være en form for systematisk udforskning af muligheder, præcis som andre former for fiktion kan udforske f.eks. hvad der sker i ægteskaber. Den såkaldte fremtidsforskning giver ofte nogle statiske billeder af mulige fremtider, men en fortælling, der rummer en handling, kan noget andet og mere. Egentlig gør science fiction-genren det jo allerede, og nogle har da også kaldt science fiction for spekulativ fiktion (det synes jeg nu er tilfældet for al fiktion, med den selvbiografiske autofiktion som en mulig undtagelse).

Advarslerne mod overvågningssamfundet og brug af bioteknologi til “racehygiejne” kom for faktisk længe siden i science fiction i form af romanklassikerne 1984 og Fagre nye verden. Om de har ført til en bedre diskussion af teknologiens konsekvenser, end vi ville have haft ellers, ved jeg af gode grunde ikke, men det er unægtelig tit, Orwell og Huxley dukker op i diskussioner af mulige fremtider. Og hvis der var en dialog mellem science fiction-forfattere og forskere inden for teknik og naturvidenskab, kunne det være til gavn for begge parter.