Kategorier
Blog Teknologi

Skærm kontra papir igen

For fem et halvt år siden skrev jeg her på bloggen om den også dengang aktuelle diskussion om skærm kontra papir. Siden da er der kommet mange flere undersøgelser af konsekvenserne af at læse tekster på skærm kontra på papir (og af konsekvenserne af at skrive i hånden kontra at bruge et tastatur). Der er nu også oversigtsartikler, der prøver at opsummere resultaterne – både egentlige forskningsartikler og populære fremstillinger. I august i år konkluderer den amerikanske journalist Jill Barshay på baggrund af 33 forskningsartikler, at det meste tyder på at papir er skærme overlegent, når man skal læse.

Min helt subjektive fornemmelse er, at hun har ret. De vaner, jeg skrev om i maj 2014, har ikke ændret sig synderligt. Dette at læse en rigtig avis, trykt på papir, er stadig del af mit morgenritual. Faktisk savner jeg det gamle broadsheet-format; det føles stadig lidt underligt at dagbladet Information udkommer i tabloidformat.

Når jeg underviser, ser jeg ikke mange fysiske lærebøger, men en masse skærme – og en del af dem er smartphones. Dette undrer mig såre, for det er svært at læse tekst fra så lille en skærm, for slet ikke at tale om at lave noter i teksten undervejs.

Jeg er blevet mere og mere opmærksom på betydningen af hvad papiret gør: jeg sætter hastigheden ned, for jeg kan ikke nemt scrolle videre eller lade mig distrahere af spændende (?) hyperlinks. De undersøgelser, som Jill Barshay nævner, er gjort i sammenhænge, hvor denne sidste form for distraktion ikke var mulig.

Mine egne observationer er rent anekdotiske: Jeg fornemmer for mit eget vedkommende, at jeg er bedre til at læse avisartikler i papiravisen til ende, end jeg er til at gøre det samme for avisartikler på en skærm – netop fordi jeg ikke kan blive distraheret så let. Alene dét er grund nok for mig til at beholde mit “gammeldags” avisabonnement. Og det kunne også være et argument for at uddannelsessøgende skal blive ved med at bruge lærebøger af papir.