I dag kom jeg igen til at tænke over den underlige videnskab datalogi og hvorfor det egentlig er så svært at forklare andre, hvad man beskæftiger sig med. Det er nemt for meteorologer og kemikere og måske også til dels for fysikere. Men som datalog må jeg ofte give op, hvis lægfolk spørger mig.

I The Fontana Dictionary of Modern Thought (en bog, jeg holder af at bladre i) bliver “computing science” forklaret som “fashionable, interesting, difficult, and perhaps useful activity”. Forfatterne til dette noget skeptiske leksikonopslag var de engelske dataloger Christopher Strachey og Joseph E. Stoy, som nogle af os kender for deres vigtige bidrag til ikke mindst programmeringssprogsteori i 1960’erne og 1970’erne!

Det underlige ved datalogi er, at det i høj grad er en “naturvidenskab om det menneskeskabte”. Programmeringssprogene er alle resultatet af menneskers ideer og anstrengelser. Men hele studiet af programmeringssprog er andre menneskers teoridannelser, der har som mål at kunne forstå konsekvenserne af det, som programmeringssprogenes opfindere har skabt. Og her benytter vi os af naturvidenskabens sprog, nemlig matematik.

På denne måde ligner datalogi matematik, for i matematik studerer man i høj grad de resultater som gælder om strukturer, som andre matematikere tidligere har opfundet. Begge videnskaber er videnskaber om artefakter. Men samtidig ved vi, at matematik er forbløffende god til at beskrive fænomener i den fysiske natur – det, Wigner har kaldt for the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Den samme urimelige effektivitet har datalogi nok ikke, men alligevel er det påfaldende, at de samme begreber ikke helt sjældent bliver opfundet af flere mennesker uafhængigt af hinanden. Et af de interessante eksempler er begrebet NP-fuldstændighed, der dukker op hos Stephen Cook i Canada og Leonid Levin i Rusland stort set samtidig – og uden at Cook og Levin kendte hinanden. Og det er i høj grad den slags opfindelser, der reelt er opdagelser, der gør datalogi til et fag, der er interessant, svær og formodentlig nyttig. Det med at være moderne er ikke så vigtigt, synes jeg.

(Visited 98 times, 1 visits today)