Kategorier
Blog Datalogi Trafik

Et “fysisk Internet”?

Kilde https://www.flash.global/en/blog/physical-internet-logistics/

Som en trafikforsker fastslår i dagbladet Information, er det egentlig helt absurd, at man bruger en maskine, der vejer en ton eller mere (nemlig en personbil) til at transportere ét menneske, der vejer 80 kilo eller mindre. Det er også barokt (og ineffektivt og dårligt for miljøet) at en del lastbiler kører tomme tilbage efter at varer er blevet leveret, og at der masser af personbiler på vejene med plads til mange personer, men kun med én person i bilen – nemlig bilisten selv.

Det er naturligt at spørge, om der er andre måder at transportere fysiske genstande (og måske også mennesker) på. Man taler nu om “det fysiske Internet”. Ideen er oplagt – at anvende den indsigt, der er om routing (udtalt på fransk!) i internet-sammenhænge til at optimere også transport af fysiske objekter. På Internettet transmitterer man data ved at dele op i pakker, der sendes separat og først mødes og samles igen til sidst. Ikke alle data passerer nødvendigvis de samme servere undervejs.

Ideen skyldes den fransk-canadiske trafikforsker Benoit Montreuil. Jeg ved ikke, hvordan dette kan være undgået min opmærksomhed, men bliver samtidig mindet om nogle studenterprojekter, jeg vejledte, hvor fokus var på at bruge proceskalkyler til at beskrive flytrafik (!). Det er et spændende eksempel på tværfaglighed – og også på at analogien har sine grænser. Et eksempel: I Internetprotokoller taler man om gentransmission i tilfælde af pakketab, og det er ikke helt så billigt eller nemt, når man taler om transport af fysiske genstande!