Kategorier
Blog Klimaforandringerne Vækst

Det 20. århundrede er slut

Tilbage i 1935 døbte man i USA et nyt, kraftigt lokomotiv The 20th Century. Det var sigende for datidens tro på, at man befandt sig i vækstens århundrede.

Der er et langt og interessant interview med Bernd Urich, der er stedfortrædende redaktør ved den tyske ugeavis Die Zeit i dagbladet Information. Fokus er på klimakrisen og hvad den vil føre med sig – og hvad vi kan gøre. Et sted udtaler han

Vores markedsliberale selvforståelse er slet ikke gearet til den her omstilling. Den vestlige verden må forstå, at det 20. århundrede er slut…

Jeg tror faktisk, at det er lige præcis dét, de fleste politikere glemmer: at de bud på løsninger, man kunne komme med i det 20. århundrede, ikke er nogen, der giver mening i dag. Vi kan ikke “fortsætte som vi plejer”. Alle politikere i vore dage har en baggrund i det 20. århundrede og i den måde at tænke på, som var fremherskende dengang. Jeg har også hele min barndom og ungdom tilbage i dét århundrede (som jo også var i et andet årtusinde), og det præger selvfølgelig også min måde at tænke på. Men det 20. århundrede er slut; det sluttede for næsten 20 år siden.

Den ekstreme udgave af arven fra det 20. århundrede er selvfølgelig den holdning, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte og måske ikke engang en trussel, og at vi derfor kan fortsætte, som om vi stadig var i forrige århundrede. Men der er også andre varianter af troen på fortiden.

Et tydeligt vidnesbyrd om hvor fast beslutningstagerne sidder i forrige århundrede, er arbejdet med en ny klimalov i Folketinget. Her kan jeg nemlig nu læse, at regeringen kræver, at den “grønne omstilling” ikke må koste velfærd eller arbejdspladser og ikke må bremse væksten. Jeg vil selvfølgelig ikke have arbejdsløshed eller fattigdom, men det er påfaldende, at man selv i en tid, hvor det bliver så tydeligt, at resurserne er knappe og menneskets adfærd truer menneskets egen fremtid, bliver ved med at fokusere så voldsomt på vækst.