Kategorier
Blog Den akademiske biks Det er din egen skyld

Betal din egen løn?

På universiteter i USA får universitetslærere kun løn 9 af årets 12 måneder; i sommermånederne får de ikke løn. Man skal så skaffe lønmidler til disse måneder på anden vis – enten ved at have eksterne forskningsmidler eller ved at undervise i sommerkurser.

Denne situation virker umiddelbart bizar og bestemt ikke tillokkende for dem, der kunne tænke sig en akademisk karriere i USA, men den er måske ikke så langt væk fra en dansk virkelighed længere. På danske universiteter udgør basismidlerne (som tildeles over finansloven) kun halvdelen af universiteternes indtægt til forskning; den anden halvdel kommer fra konkurrenceudsatte midler fra EU, private fonde, forskningsråd, virksomheder mm. Dem skal de enkelte forskere selv skaffe i konkurrence med hinanden.

På nogle danske universitetsinstitutter er der netop nu ved at opstå en forventning om at man som lektor skal skaffe midler svarende til 20 procent af sin løn. For løstansatte har dette allerede i nogen tid været virkelighed; jeg kender til en postdoc, der blev fyret, fordi han ikke kunne skaffe midler fra EU til at betale sin egen løn.

Jeg ved ikke, hvor mange uden for den akademiske verden, der er klar over, at situationen nu er ved at udvikle sig sådan. Den enkelte universitetslærer skal være sin egen iværksætter og skal måles på dét. Det har store konsekvenser også for uddannelserne – for der er ingen fornuft for en universitetslærer i at gøre noget særligt ved sin undervisning, når det kun er publikationer og det at skaffe midler til sig selv, der tæller. Og det har konsekvenser for hvad der forskes i – for alle vil naturligvis prøve at gå efter de forskningsområder, som ser ud til at give de bedste muligheder for at kunne finansiere egen løn. Succesraten for ansøgninger om eksterne forskningsmidler er nemlig lav, så man er nødt til at søge ofte.

(Visited 280 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

2 kommentarer til “Betal din egen løn?”

Skriv et svar