Kategorier
Blog Den akademiske biks

Nye uddannelser i det fjerne?

Første side af afgørelserne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i november 2019.

Nogle videregående uddannelser bliver nedlagt for tiden, mens de samme institutioner samtidig søger om at oprette andre uddannelser. Det er bl.a. tilfældet på Københavns Universitet. I denne uge kom der afgørelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på seneste runde af ansøgninger. En tendens er, at uddannelser søges oprettet andre steder end man måske ville forvente. Man kan således se, at Københavns Universitet har fået godkendelse til at oprette en uddannelse i STEM-undervisning i Odense, hvor Syddansk Universitet som bekendt hører hjemme. Nogle andre ansøgninger blev ikke godkendt.

Det er interessant, men ikke nødvendigvis beroligende, at de danske universiteter på denne måde søger om at oprette uddannelser andre steder og at denne tendens er strategisk betinget. Nogle vil mene, at de henholdende svar på nogle ansøgninger er begrundet i en frygt for konkurrence – at det, at en institution søger om at oprette uddannelser i en anden del af landet, er et tegn på at denne uddannelse har en stor kvalitet, som andre er bange for. Men måske er det ikke frygten for andres kvaliteter, der vægter højest? Det kunne også være, at der stadig er bekymring blandt beslutningstagere for, om uddannelsesinstitutionernes indbyrdes konkurrence simpelthen vil føre til mere fragmentering, der ikke er til gavn på længere sigt, og ikke kan begrundes i et behov, der kun kan dækkes på denne måde.