I denne uge er der en artikel i Nature af syv kendte klimaforskere, herunder Katherine Richardson fra Københavns Universitet. Artiklen er grundigt refereret i dagbladet Information i denne uge. Forfatterne advarer om at der er overhængende risiko for at vi befinder os ved et tipping point, hvor ændringerne forårsaget af de menneskeskabte klimaforandringer vil forstærke hinanden. Afsmeltningen af Antarktis, afsmeltningen af Arktis, afskovningen af Amazonas, koralrevenes død og optøningen af permafrosten i tundraerne er ikke isolerede fænomener – de gør hinanden værre. Bl.a. vil optøningen af permafrost udlede store volumen af den voldsomme drivhusgas metan. Det er nu meget tæt på sidste udkald, hvis menneskeheden vil gøre noget for at standse dette. Måske er det endda for sent.

Forfatterne skriver

Verdens tilbageværende budget, hvis der skal være en 50:50 sandsynlighed for at holde sig inden for en opvarmning på 1.5 °C er kun omkring 500 gigaton (Gt) CO2. Permafrostudledninger kan fjerne et estimeret 20% (100 Gt CO2) af dette budget, og det uden at inkludere metanen fra dyb permafrost eller undersøiske hydrater. Hvis skovene er tæt på tipping points, kan Amazonas’ død udløse yderligere 90 Gt CO2 og de boreale skove yderligere 110 Gt CO2. Med samlede globale CO2-udledninger stadig på mere end 40 Gt  pr. år, kan det tilbageværende budget være tæt på opbrugt allerede.

(Min oversættelse af Climate tipping points — too risky to bet against )

Men hvis man ser på nyhederne i dag, Black Friday 2019, står der ikke ét ord om dette. Jeg fatter det ikke. Artiklen fra Nature er forfærdelig læsning; jeg bliver bange og ked af at læse den. Men ingen vil åbenbart spørge vore beslutningstagere, hvad de vil gøre set i lyset af alt det, vi nu ved.

(Visited 110 times, 1 visits today)