Kategorier
Blog Det er din egen skyld Etiske fordringer

Outsiderrollen

Katrine Wiedemann skriver i anledning af en tale af forfatteren Christina Hagen ved hendes tale ved modtagelsen af Otto Gelsted-prisen:

Man skal sørge for at være uden for. En kunstner skal være fri. Du kan ikke bukke og neje for magten og så kalde dig kritiker af den. For at have mod til at sige fra skal du øve dig i outsiderrollen. Outsiderrollen kender de fleste kunstnere. Den originale kunst skabes af folk, som tør stå uden for fællesskabet. Måske man oprindeligt ikke kunne finde ud af det sociale spil og derfor blev ekskluderet. Måske man har været immun over for en ydre anerkendelse, der faktisk fandtes.

Outsiderfølelsen er ofte indeni og kan ikke tvinges til at afgive pladsen til et andet selvbillede. Man ender med at ville være udenfor. Man gentager de mekanismer, der skaber udstødelsen. Man ser udstødelsen overalt, også når den ikke findes.

Men kunstneren ser også udstødelsen, når den findes, men er usynlig for den brede offentlighed. Kunstneren genkender udstødelsen, og da hun ikke frygter den, tør og kan hun påpege mekanismerne bag hykleriske, skjulte, ekskluderende handlinger og udtalelser. …

Hagen fortæller i talen, at hun er tidligere mobbeoffer. Det giver god mening. Hvis du overlever hård mobning, kan du blive meget stærk. 

Det er nogle interessante observationer. Outsiderrollen er i sidste ende ikke sund for nogen, selv om den kan være en kreativ drivkraft. Hele den tragiske historie om Yahya Hassan og hans deroute er et tydeligt eksempel på det.

Wiedemanns sidste observation er dog især rammende: Nogle ofre for mobning knækker helt, andre gør ikke. Sporene, det sætter, er forskellige, men ét er i al fald sikkert: Hvis man har oplevet mobning, har man oplevet den grimme side af et magtforhold. Det er formodentlig derfor, man kan blive så skeptisk over for magten senere i livet.

Men dette er også en forklaring på, hvad der er galt den autoritære tilgang til magten, hvor magthaverne prøver at skabe tavshed og ensretning. Den skaber måske tavshed og en form for ro på kort sigt, men ikke tilfredshed på længere sigt – kun flere outsidere.

(Visited 90 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar