Skærmbillede fra http://www.dr.dk.

Det er ikke tit, jeg ser statsministerens nytårstale, men i år gjorde jeg. Der var ikke nogen store overraskelser i Mette Frederiksens tale – ud over at det var overraskende, at der var så stort fokus på omsorgssvigtede børn. Kombinationen af omtalen af at man skal sætte hårdere ind over for “andre kulturer” og af at man skal kunne bruge bortadoption som middel bør give anledning til en vis bekymring. Her tænker jeg på, hvordan man i Danmark i forrige århundrede så en del tilfælde af netop bortadoption til danske familier af børn fra Grønland og hvordan man gjorde noget lignende i Australien over for børn fra landets oprindelige befolkning.

Jeg kan heller ikke lade være med at undre mig over, at der på den ene side bliver talt om tillid som en bærende værdi og på den anden side om nødvendigheden af mere kontrol. Bortadoption og strengere straffe blev brugt som konkrete eksempler på former for nødvendig kontrol, men jeg mindes ikke at der i talen var tilsvarende eksempler på nødvendig tillid. Det ville have være godt, hvis der havde været nogle refleksioner over den modsætning i talen.

Skal jeg sige noget egentligt positivt om talen, er det at der for én gangs skyld var så lidt fokus på økonomi og økonomisk styring. Ikke at økonomi ikke er et vigtigt emne, men alt for ofte har statsministre begrundet deres politik i hensyn til økonomien og brugt anledningen til at nævne dette flittigt i deres nytårstaler. Hvis dette er et tegn på en mindre neoliberalistisk politik, ville det være glædeligt.