I dag slår Lene Lange og Anne Axholm i dagbladet Information til lyd for, at der skal være et retursystem for tøj. Det er en interessant idé. En almindelig t-shirt i bomuld koster 1.400 liter vand at producere og tøjproduktion belaster med CO2-udledning på flere måder. Faktisk står materialer for op mod to tredjedele af det negative klima- og miljøaftryk fra en modevirksomhed.

Mit opfølgende spørgsmål er: Hvorfor er det kun tøj, der skal pant på? Tænk, hvis der var pant på alt – eller rettere: næsten alt det, der kan købes og kan kasseres. Måske ville det kunne ændre borgernes holdning til affald og sikre at så meget som overhovedet muligt blev afleveret til genbrug. Midlerne fra den uindløste pant kunne også bruges til at sikre finansiering af drømme om fremtidens grønne vækst, som vi stadig hører i dag.