Da jeg og andre udarbejdede vores ansøgning om Horizon 2020-midler fra EU, brugte vi et konsulentfirma til at hjælpe os med at få den 143 sider lange ansøgning sat sammen, så den ville blive bedømt positivt. Der findes i Europa en skov af sådanne konsulentfirmaer, der lever af dette arbejde.

Der findes også mindst ét konsulentfirma i Danmark, der kan hjælpe de (fortrinsvis unge) borgere, der gerne vil ind på en videregående uddannelse, men ikke kan leve op til karakterkravene fra kvote 1, med at skrive en kvote 2-ansøgning.

Og der findes vejledningstjenester, der kan hjælpe gymnasieelever med at skrive deres studieretningsprojekt (SRP). Min datter, der nu skal til at skrive sin SRP, opdagede at der lå foldere fra et sådant konsulentfirma på bordene i gymnasiets kantine.

Det er sigende, at konkurrencesamfundet, hvor det hedder sig, at alle kun bliver bedømt på deres meriter og at konkurrencen fremmer effektivitet og sparer resurser, fremelsker en sekundær økonomi af konsulenter, der skal hjælpe alle med at vinde. Det kunne være interessant at vide, hvor stor denne økonomi er.

(Visited 143 times, 1 visits today)