Kategorier
Blog Den akademiske biks

Manglende tillid

Foto: Mik Hartwell. Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Dansk Magisterforening har lavet en undersøgelse af arbejdsmiljøet hos det videnskabelige personale på danske universiteter. 582 forskere og 106 ph.d.-studerende. Undersøgelsen viser, at 25 procent af de adspurgte ikke stoler på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen. 44 procent føler ikke, at de bliver involveret i beslutninger om forandringer.

Det bør give anledning til eftertanke. Den ikke helt ukendte forsker Eske Willerslev siger til Magisterbladet at

Topstyringen på Københavns Universitet er ved at smadre det videnskabelige miljø og forskernes arbejdsglæde fuldstændigt.

(fra Rundspørge: Hver fjerde forsker stoler ikke på ledelsen, Magisterbladet, februar 2020)

I dagbladet Information bliver undersøgelsen også omtalt. Her minder man om, at der i 2011 blev tilføjet til Universitetslovens § 2, at »Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken,« og at § 10 blev udvidet med, at »bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger«.

Men hvad har dette ført til? Så vidt jeg kan se – ingen ting. Problemet med den umiddelbart velmenende (?) §10 ovenfor er at den er så vagt formuleret, at den ikke kan siges at udgøre noget egentligt lovgrundlag. Hvad betyder “sikre”? Hvor meget medinddragelse og medbestemmelse skal der være? Og hvornår er en beslutning væsentlig? I 2019 var der fyringsrunder på bl.a. Syddansk Universitet og Københavns Universitet, og der skete i denne periode også store organisatoriske ændringer på danske universiteter – deling af fakulteter, sammenlægning af institutter mm.. Mange af disse ændringer blev varslet som dekreter fra ledelsen; medbestemmelse kan man næppe sige, at der var tale om. Men hvem var det, der sagde, at ændringerne ikke var væsentlige? Det var ledelsen. Hvem kan man klage til og på hvilket grundlag, hvis man mener, at denne vurdering af væsentlighed var uholdbar? Det står der ikke.

Hvis man skal ændre den uheldige udvikling, vi ser i disse år – og det synes jeg så bestemt, man bør – bør man hæfte sig ved det svage og reelt uforpligtende lovgrundlag.

(Visited 99 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar