En undersøgelse fra 2015 foretaget af Akademikernes Centralorganisation (AC) afslørede, at mere end 75 procent af universitetsansatte akademikere mener, deres arbejdsplads er præget af stress. Næsten halvdelen gav udtryk for at deres arbejdsmængde er for stor. I en ny trivselsundersøgelse begrænset til et enkelt universitet angav 33 procent af de adspurgte (både VIP og TAP), at de jævnligt eller næsten hver dag oplever stresssymptomer som hjertebanken, koncentrationsbesvær, søvnproblemer eller lignende. Den samme undersøgelse viste, at trivselsniveauet generelt var faldet blandt de adspurgte, og at det i særligt høj grad var tilfældet for ansatte over 60.

Stresssymptomerne og den manglende trivsel kommer et sted fra. Nyere forskning inden for arbejdsmiljø peger på, at det er et fravær af social kapital, der er problemet. Social kapital er denne sammenhæng egenskaber ved hele virksomheden og herunder alle personalegrupper. Det er gensidig tillid, samarbejdsevne og oplevelsen af retfærdighed. Psykisk helbred og selvværd bliver i høj grad påvirket af den sociale kapital – er den til stede, eller mangler den? I universitetsverdenen er konkurrence i højere grad end nogensinde før blevet central, og nogle arbejdsopgaver (forskning og tilvejebringelse af forskningsmidler) bliver set som vigtigere end andre (undervisning og administration). Hvis oplevelsen af retfærdighed i disse sammenhænge ikke har det godt, dræner det den sociale kapital.

Hvis man i universitetsverdenen skal gøre noget ved problemerne med manglende trivsel og ved at mange oplever stress, er det derfor nødvendigt, at lederne forstår dette. Hvis tilliden og oplevelsen af retfærdighed har dårlige vilkår, går det ud over arbejdsmiljøet.

(Visited 218 times, 2 visits today)