Ikke kun for voksne

Hvad har klimakrisen egentlig med menneskerettighederne at gøre? Så vidt jeg kan se, har de to ting rigtig meget med hinanden at gøre. Sidste år, i september 2019, klagede 16 børn (dvs. personer under 18) til De Forenede Nationer over regeringers manglende handlinger ift. klimakrisen. De hævdede, at medlemsstaternes manglende håndtering af klimakrisen udgør en krænkelse af børns rettigheder.  Blandt dem, der klagede, var Greta Thunberg.

Nu er der så kommer en ny FN-rapport fra WHO (publiceret i The Lancet), der konkluderer at alle børns helbred er truet af klimaforandringer, dårlig kost og flere andre faktorer. Rapportens 42 forfattere er fremtrædende forskere, der alle formodentlig er fyldt 18. De konkluderer at “ikke ét land i tilstrækkelig grad beskytter børns helbred, miljø og fremtid”. Rapporten vurderer på baggrund af en række parametre, hvordan børn har der Danmark ligger på en sjetteplads blandt 180 lande, i forhold til hvor godt børn trives. Men Danmarks CO2-udledning placerer landet på en 135.-plads i en kategori, hvor udledninger ses som en målestok for “et lands trussel mod fremtidens børn”. Her kan man ikke ligefrem sige, at Danmark er et foregangsland.

Det er bl.a. derfor, jeg selv er mere og mere bekymret over at mange repræsentanter for de ældre generationer ser ud til at tage så let på klimakrisen, som de gør, og ser den som afkoblet fra diskussionen om menneskerettigheder. Men måske er det desværre ikke så underligt, at det forholder sig sådan i vore dage, hvor menneskerettighederne er under pres og hvor mange politikere påberåber sig at vi er nødt til at lave dem om – typisk i den forstand, at de skal indskrænkes.