Det er altid trist at følge et partis dødskamp, sådan som vi lige nu ser det for Alternativet. Fire ud af fem medlemmer af partiets folketingsgruppe forlader i dag Alternativet og fortsætter som løsgængere. Sidst, man så noget lignende, var da Fremskridtspartiets samlede folketingsgruppe i 1999 gjorde noget tilsvarende. Fremskridtspartiet blev helt marginaliseret, men dets holdninger lever som bekendt videre rundt omkring i andre partier.

Jeg har altid haft det underligt med løsgængere. Jeg ved godt, at politiske partier ikke er nævnt i grundloven eller andre steder, så det enkelte folketingsmedlem er for så vidt uafhængigt. Men jeg ville ønske, at de folketingsmedlemmer, der nu har forladt Alternativet, ikke fortsatte, men trak sig tilbage og overlod mandaterne til deres suppleanter som er valgt ind for samme parti. Ikke fordi der er tale om netop dette parti, men fordi jeg helst så dette som et generelt princip.

Det, der sker nu, peger formodentlig på samme problem som man så i f.eks. Liberal Alliance, nemlig nogle indre modsætninger som kunne løses med nogle instrumenter, som partiet ikke havde, nemlig en form for mindretalsbeskyttelse i partiet og gennem gennemsigtighed, men det er en anden snak.