To tyske soldater patruljerer på Højbro Plads i København under undtagelsestilstanden d. 29. august 1943 Fotograf: F. Aggersbo. (Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0))

Lige nu er mange mennesker i Europa og andetsteds i en form for karantæne på grund af COVID-19. Jeg har tidligere tænkt over, hvordan dette påvirker os mentalt. I år er det 75 år siden 2. verdenskrig sluttede, og jeg ved hvordan de, der levede i Danmark under besættelsen på den ene side talte om årene 1940-1945 som en hård og grim tid, men på den anden side også som en tid med øget sammenhold i store dele af befolkningen – og især da i de sidste par år af krigen.

I The Lancet er der i denne uge en artikel af syv forskere fra King’s College i London, der foretager en analyse af hvad man ved om de psykologiske virkninger af karantæne. Virkningerne kan være ganske store, konkluderer de.

Den vigtige del af deres konklusion er denne:

Hvis karantæne er vigtig, da tyder vore resultater på, at myndighederne bør tage alle skridt for at sikre at denne oplevelse bliver så tolerabel som muligt for folk. Dette kan opnås ved: At fortælle folk hvad der sker og hvorfor, at forklare hvor længe det skal fortsætte, at benytte klar kommunikation, at sikre at grundlæggende forsyninger (såsom mad, vand og medicin) er tilgængelige, og ved at opretholde den følelse af altruisme som folk, med rette, burde føle.

Min oversættelse – fra “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence” i The Lancet (Vol 395, issue 10227, p. 912-920, 14. marts 2020) af Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg
og Gideon James Rubin.

Og især dette sidste, appellen til altruisme, er vigtig. Man taler nu om samfundssind, og det er også et godt begreb, men også andre ord som omsorg og solidaritet og altruisme bør vinde frem. Mit håb er, at altruismen kan få en renæssance som en vigtig sidegevinst af alt det, vi lige nu gennemlever. Måske er dette vor tids udgave af den mentalitetsændring, der kom efter 2. verdenskrig (men efterhånden desværre klingede af).