Nu for tiden kan vi igen følge, hvordan sundhedsvidenskaben løbende opdager nyt og hvordan den betjener sig af dataanalyse. Selv håber og tror jeg, at den COVID-19-epidemi vi i skrivende stund sidder midt i (for mig måske i bogstaveligste forstand, for også jeg har fået symptomer nu) vil skabe en ny og større respekt for forskningens store bidrag og måder at opnå ny viden på og måder, hvormed ny viden kan skabe ny praksis.

Noget af det, alle nu tager for givet, er at det er godt og vigtigt at vaske hænder for at undgå at sprede smitte. Men selv noget så tilsyneladende enkelt har ikke altid været alment accepteret. Vi kan endda sætte navn og tidspunkt på.

Den ungarske læge Ignaz Philipp Semmelweis arbejdede midt i 1800-tallet på Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, hvor han lagde mærke til en stor forskel i dødeligheden mellem hospitalets to fødeafdelinger. På den ene afdeling var det ”bedre borgerskabs” kvinder indlagt; her var det primært hospitalets læger, der tog sig af fødslerne. På den anden afdeling blev mindrebemidlede kvinder indlagt, og det var overvejende jordemødre, der tog sig af fødslerne. Men kvinderne på første afdeling havde en markant større dødelighed end kvinderne på anden afdeling. På første afdeling lå dødeligheden ikke sjældent mellem 10% og 35%, men på anden afdeling (og hos hjemmefødende) var dødeligheden nede på 2%. Ikke overraskende foretrak en del kvinder at føde hjemme.

Hvad skyldtes denne forskel? Lægerne havde andre opgaver også. De startede dagen med at udføre obduktioner, og derefter gik de op på fødeafdelingen. Semmelweis udviklede nu den hypotese, at lægerne tog et eller andet med sig fra ligene til patienterne. Han fik derfor lægerne til at vaske hænder i en klorkalk-opløsning, inden de tilså kvinderne, og det fik dødeligheden på første afdeling til at falde til et niveau sammenligneligt med niveauet på anden afdeling. Semmelweiss indførte senere også vask af operationsinstrumenter og endte med at kunne præstere en dødelighed på under 1%.

(Visited 126 times, 1 visits today)