Kategorier
Blog COVID-19

Aldersfordeling og genåbning

Kilde: https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-23032020

Så kom det første skridt i en genåbning af det danske samfund under pandemien. Nogle forældre giver nu udtryk for bekymring og vrede, fordi de ikke vil have, at deres børn bliver udsat for smitte ved at skulle starte i institution eller skole igen. Hvorfor skal det gå ud over børnene? spørger de. Det er en følelse, jeg nemt kan sætte mig ind i.

Men samtidig ser det ud som om børn i den aldersgruppe, som nu skal i daginstitution og 0.-5. klasse er underrepræsenteret blandt de smittede. Ovenfor er Sundhedsstyrelsens tal fra 23. marts; de er interessante, fordi de konstaterede tal stadig kan komme fra tiden før restriktionerne fra 10. marts og frem og dermed fra en periode, hvor børn stadig var i institution og i skole. Data er grupperet anderledes, men der kan højst være tale om 38 smittede i aldersgruppen mellem 0 og 11 år, da dette er tallet for borgere mellem 0 og 19 år. Det er 3,3% af de smittede. Ifølge Danmarks Statistik var der 711.495 borgere i aldersgruppen 0-11 år ud af et befolkningstal på 5.822.763. Det er 12,2%.

En mulighed er, at den lave procentdel skyldes en forsinkelse på grund af inkubationstiden. Men andelen af smittede børn fra 12. marts og 5. april er i begge tilfælde også omkring 3%. En mere oplagt mulighed er, så vidt jeg kan se, at der enten ikke er så mange smittede børn i aldersgruppen 0-11 år eller at der ganske vist er mange smittede børn i aldersgruppen 0-11 år, men at de er helt eller stort set symptomfri. Man testede nemlig kun for COVID-19 på det tidspunkt, dataene ovenfor stammer fra, hvis man havde mistanke om COVID-19. I så fald vil det så tyde på, at denne aldersgruppe ikke vil blive ret behandlingskrævende. Det må vel være her, rationalet for beslutningen om at åbne institutioner og skolernes indskoling og mellemtrin må ligge.

Under alle omstændigheder er der mange usikkerheder forbundet med den lille åbning af samfundet, men det er der også med alle andre strategier, og de vil alle have vigtige modargumenter. Det er netop dén uforudsigelighed, der gør det hele så svært. Jeg ville gerne have at de danske myndigheder mere direkte begrundede beslutningen (for det tror jeg som sagt, at man kan) og sagde, at man ville blive nødt til at genindføre restriktioner, hvis udviklingen går den forkerte vej.