Kategorier
Blog COVID-19 Klimaforandringerne

Skal vi købe olie?

En følge af COVID-19-pandemien er at prisen på råolie i USA en overgang var faldet under 0 dollar pr. tønde. Prisen er nu igen positiv, men stadig meget lav. Den råolie, der er tale om, er såkaldte futures, dvs. løfter om fremtidig leverance af råolie.

En artikel i Nature fra 2015 konkluderer, at 80 procent af verdens reserver af fossile brændstoffer skal blive i jorden, hvis klimakrisen skal forhindres i at løbe løbsk. Kunne det give mening for miljøorganisationer at opkøbe de amerikanske råolie-futures i stor stil (det burde de have råd til lige nu) og dermed, fordi hvor de så har råderetten over den, sikre at olien bliver i jorden?

Den største indvending mod denne idé er vel at andre olieproducenter så simpelthen vil producere mere for at kompensere for den lavere produktion af olie i USA. Men COVID-19- pandemien rammer også andre olieproducerende lande, og det vil være interessant at se, om en lignende udvikling vil ske dér.