Kategorier
Blog COVID-19 Det er samfundets skyld

New Public Management i pandemien

Her under den delvise nedlukning af samfundet bliver det tydeligt, hvem der får tingene til at hænge sammen. Værdien af det arbejde, butikspersonale, renovationsarbejdere og ikke mindst sundhedspersonale udfører, bliver rigtig tydelig.

Nogle andre grupper ser man pludselig mindre til. Region Hovedstaden meddelte at de cirka 3.100 ansatte i regionens koncerncentre er blevet sendt hjem i forbindelse med det særlige beredskab under pandemien. Koncerncentrene varetager opgaver som for eksempel HR, kommunikation, it, regional udvikling og økonomi. Hvad er begrundelsen for hjemsendelsen? Den er, at de ikke varetager »kritiske funktioner«. Det er interessant, når man tænker på at der i sundhedssektoren bliver ansat flere administrative medarbejdere end læger og sygeplejersker.

Mange af de helt store ændringer i sundhedsvæsenet under pandemien, herunder opstart af nye corona-afdelinger, er blevet varetaget af sundhedspersonalet selv uden brug af det administrative personale.

Også i universitetsverdenen bliver der ansat flere med kandidateksamen i administrative stillinger end i videnskabelige stillinger. Men også her sker der store og pludselige omlægninger af aktiviteterne på grund af pandemien. Og heller ikke i dette tilfælde er det den centrale administration og dens konsulenter mm., der står bag den faktiske gennemførelse – det er underviserne selv, der omlægger undervisningen sammen med den lokale administration. Det er ikke f.eks. proceskonsulenterne eller HR-afdelingen.

Alt dette er ikke sagt for at nedgøre det administrative personale i den offentlige sektor, men hele væksten i det administrative lag er en konsekvens af New Public Management, og netop nu bliver det meget tydeligt, at det ikke er New Public Management, der vil bringe os frelst igennem pandemien.