Kategorier
Blog Det er din egen skyld Retspolitik

Pas på hvad du udtaler dig om

Fra rapporten Ytringsfrihed i Danmark.

I 2017 blev der nedsat en kommission, der skulle undersøge hvordan ytringsfriheden har det i Danmark. For få dage siden udkom Ytringsfrihedskommissionens rapport. Den er interessant læsning. I sammendraget står der

Indeværende rapport indeholder analyser af besvarelserne af denne spørgeskemaundersøgelse, som har været udsendt til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-74 år. Der har endvidere været indhentet ekstra besvarelser fra udvalgte grupper i samfundet. Det angår unge i alderen 16-25 år samt indvandrere og efterkommere fra seks udvalgte lande, som i rapporten er inddelt i (primært) muslimske lande og øvrige lande.

Fra resumeet af Ytringsfrihed i Danmark.

Selve det, at der er fokus på “muslimske lande” vidner om at nogen ser ytringsfrihed som først og fremmest et spørgsmål om hvad man kan og bør sige om islam. I opsummeringen er der fokus på ytringsfrihed over for religiøse mindretal, og i opsummeringen er der et punkt om indvandrere og efterkommere fra muslimske lande og et andet om politikere, debattører, kunstnere og journalister.

Rapporten konkluderer, at ytringsfriheden har det godt i Danmark. Men har den nu det?

Undersøgelsen har nemlig også belyst ytringsfriheden på arbejdspladsen og herunder, hvor stor en andel af henholdsvis privatansatte og offentligt ansatte, der har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som de mener, offentligheden burde have kendskab til. Resultaterne bliver kun levnet et par linjer i resumeet, men de er faktisk ikke rar læsning.

For offentligt ansatte var det 29 procent, mens det var 13 procent af de privatansatte, der har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen. Men det fremgår at det bestemt ikke er alle, der fremsætter kritik. Figuren ovenfor viser, at hele 19 procent af de offentligt ansatte, der ikke har ytret sig om kritisable forhold, lod være fordi de selv eller en kollega tidligere var blevet kritiseret eller straffet og at 46 procent lod være, fordi de var bange for at blive fyret. Og 24 procent lod være, fordi de vurderede, at det ikke var muligt at forbedre forholdene.

(Visited 100 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar