Kategorier
Blog

Mors dag i år (og altid)

I dag, hvor det er mors dag, vil jeg hylde min mor, Grethe Hyttel. Billedet ovenfor er taget sidst i 1970’erne i Flensburg, og hun var omkring 40 år på det tidspunkt.

Min mor begyndte i skole ved slutningen af 2. verdenskrig og klarede sig godt i skolen. Når man var datter af en maler, var det, man kunne stræbe mod, at blive bankuddannet, så det blev hun. Hun var udearbejdende enlig mor, længe før det blev normalt. Jeg ved ikke, hvor megen barselsorlov min mor fik, og jeg finder formodentlig aldrig ud af det. Funktionærloven blev ganske vist revideret i 1964, men jeg kom til verden først i januar det år. Ved revisionen fik kvindelige funktionærer ret til 5 måneders orlov med halv løn – 3 måneder før fødsel og indtil 3 måneder efter fødslen.

Min mor og jeg var forskellige på en hel del måder, men hun accepterede også den forskellighed, og med årene opdager jeg stadigt oftere det, vi havde fælles.

Den lange afslutning med 14 års svær demens og andre alvorlige sygdomme, der stødte til, var uværdig for min mor – hun havde fortjent noget langt bedre. Æret være hendes minde.