Kategorier
Blog Den akademiske biks

Endnu en fyringsrunde

Et af de danske universiteter, der har været gennem fyringsrunder, er Danmark Tekniske Universitet. Bare i 2020 har der været syv fyringsrunder. Nu kommer der så endnu én. Denne gang er det Fødevareinstituttet, der skal skære ned med 15 millioner kroner i år og yderligere mindst to millioner kroner i 2021. Op mod 30 mennesker skal fyres denne gang.

Hvorfor er det gået sådan? Den ene grund, som bliver fremhævet, er de årlige nedskæringer på to procent. Jamen, nedskæringerne på to procent om året på uddannelserne er da fjernet, vil nogen sige her. Det er korrekt. Men Fødevareinstituttet får en stor del af sin indtægt fra myndighedsarbejde i form af en kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret rådgivning. Og bevillingen her bliver stadig beskåret med to procent om året.

Den anden grund er – de eksterne forskningsmidler. Problemet er ikke, at man ikke kan få eksterne forskningsmidler. Tværtimod. Fødevareinstituttet fik 140 millioner kroner i eksterne forskningsmidler sidste år. Problemet er her det såkaldte overhead på 44 procent, der skal dække husleje, vedligeholdelse af bygninger, laboratorier og administration. Overhead har jeg tidligere skrevet om her, og det skal DTU selv dække i mange tilfælde. De eksterne forskningsmidler dækker det nemlig ofte ikke.

Det er mere tydeligt end nogensinde før, at der er noget helt galt med den måde, danske universiteters økonomi bliver styret på. Desværre drukner disse problemer i alle bekymringerne om den igangværende pandemi, og jeg har dertil en fornemmelse af at nedskæringer i universitetsverdenen ikke er “godt stof”.