Kategorier
Blog Retspolitik

Den attende maj 1993

Foto: Peter Bak.

Jeg husker først og fremmest den 18. maj, fordi min datter blev født på denne dag i 2001.

Men på denne dato, otte år tidligere, skete der også noget ildevarslende, nemlig urolighederne i København efter folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen. Jeg opholdt mig i Edinburgh i maj 1993 og fulgte kun med på lang afstand. Det var før nyhedsstrømmene på Internettet, så det tog lidt tid, før det gik op for mig, hvor voldsomt dette faktisk var: Der blev smidt med masser af brosten fra demonstranter, og der blev tændt bål i gaderne. Politiet anvendte tåregas – og begyndte til sidst selv at smide brosten tilbage. Og det var første gang, dansk politi i fredstid skød direkte mod en menneskemængde. Mindst 14 mennesker blev ramt af de i alt 113 skud.

Men hvem havde givet ordre om at skyde, og hvad vidste politiledelsen i København? I årene, der fulgte, fandt der hele seks undersøgelser sted. Københavns Politi undersøgte selv sagen to gange. Rigsadvokaten undersøgte sagen to gange. Ombudsmanden var forbi sagen, og endelig blev der nedsat en kommission af den daværende justitsminister. I 2018 fortalte Flemming Sloth Andersen, der i 1993 var urobetjent, i en dokumentarudsendelse på tv, at politiledelsen var underrettet om at der blev givet ordre om at skyde og at de var blevet underrettet om, at han havde sigtet direkte efter en demonstrant.