En aforisme, der er negativt stillet over for aforisme!. Ophavsmanden er den rumænske forfatter Emil Cioran.

Ordet aforisme kommer fra græsk: aforis’mos. På dansk kunne man kalde en aforisme for et fyndord eller en strøtanke – omend det sidste lyder en anelse negativt. En aforisme er en kort formulering, der er “et kortfattet, fyndigt udtryk for en tanke” (ifølge Den Store Danske) eller en “kort, præcis og fyndig formulering af en (filosofisk eller moraliserende) tanke, fremsat uden argumentation” (ifølge Den Danske Ordbog). Meget ofte er der en modsætning eller endda en form for paradoks i en aforisme.

Her er et par stykker hentet fra danske forfattere:

Man kan ikke bryde lykkens dør op, selvom man lægger alle sine kræfter i det. (Søren Kierkegaard)

Det er utroligt, som synet på alderen skifter med alderen. (Soya)

Der er ganske mange filosofiske værker i vor tid, som er store tankekonstruktioner fyldt med omhyggelig argumentation. Men aforismen som udtryksform er gammel og kommer vel fra oldtiden. Et værk som Meditationer af Marcus Aurelius er vel en formulering af stoicismen som en samling aforismer. Men også senere er der filosofiske værker, der egentlig består af aforismer. Blaise Pascals Tanker er et andet eksempel. Om denne bog virkelig bare var adskilte tanker eller efterhånden blev tænkt som en helhed, ved man ikke. I det hele taget er der ikke så megen teoridannelse om aforismer. Den amerikanske filosof Andrew Hui har i år fået udgivet en bog om aforismer i filosofi; den ser spændende ud, men mit gæt er, at den ikke er en samling af aforismer.

Det interessante er, at aforismen er ved at komme til ny ære og værdighed i de korte formuleringer på Twitter og Facebook. De allerfleste tweets og statusopdateringer er selvfølgelig banale, men af og til er der også egentlige aforismer derude. Om det så er et tegn på, at tænkning er ved at blive fragmenteret, ved jeg ikke. Men det giver også noget nyt at skulle fatte sig i korthed og på en måde, så man netop får udtrykt en indre modsætning. Den amerikanske universitetslærer Eric Jarosinki prøver at formulere sig i korte formuleringer af tweet-længde, og på denne måde har han faktisk genopfundet aforismen. I et interview med The New Yorker siger han

You’re trying to find a way to state contradiction. You’re writing a cartoon caption for a cartoon that doesn’t exist….

Fra artiklen The Construction of a Twitter Aesthetic ( https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-construction-of-a-twitter-aesthetic)

(Visited 282 times, 1 visits today)