Et af de idealer i forskningsverdenen, der er vigtigst, er at en påstands sandhed og vigtighed ikke afgøres af hvem der fremfører den, men alene af påstanden selv. Det er derfor, man ikke alene kan appellere til autoriteten hos en person som argument for at en påstand er sand. Samtidig ved vi dog godt, at vi er mere tilbøjelige til at stole på personer med dokumenteret indsigt. Et aktuelt eksempel er den forskel i umiddelbar skepsis, der bør være over for en lægperson og over for en forsker i epidemiologi, der fremfører påstande om spredningen af COVID-19.

Dobbelt-blind-bedømmelse af indsendte manuskripter er et forsøg på at sikre at dette ideal bliver efterlevet; lige nu er der en sag om en konference i datalogi, hvor denne beskyttelse er forsøgt omgået af en kendt forsker i USA, og det viser hvor vigtigt princippet ofte bliver taget.

Men disse påstande om at alle er lige og potentielt tages lige alvorligt og om at god forskning ikke er et spørgsmål om hvem man er, men om hvad man finder ud af, bliver modsagt af den faktiske tildeling af forskningsresurser i form af af forskningsmidler. Den bliver i stadigt større grad personafhængig; ikke mindst bedømmelsen af ansøgninger om midler afhænger af, at man ved, hvem ansøgeren er. Det er meget sværere at anonymisere ansøgninger om forskningsmidler, for her er man nødt til at vedlægge en publikationsliste og fortælle, hvilken institution man er ansat ved.

Samtidig skaber den store afhængighed af eksterne forskningsmidler en situation, hvor der er stor ulighed mht. mulighederne for at kunne bedrive forskning. De personer, der har mange resurser, har ganske enkelt bedre muligheder for at fremstå troværdige, fordi de har bedre muligheder for at undersøge og underbygge deres påstande og for at formidle dem videre. Det bliver reelt ofte et spørgsmål om hvem, ikke om hvad.

Derfor er den store ulighed i tildelingen af forskningsmidler et potentielt problem for det akademiske ideal. Er det godt, at der bliver skabt så stor en ulighed mellem forskerne, som tilfældet er?

(Visited 137 times, 1 visits today)