V0010664 Dødsengelen vælger en dør under pesten i Rom. Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org. Stik af Levasseur efter Jules-Elie Delaunay. CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

I The New Statesman er der en anmeldelse af John Gray af The Fate of Rome: Climate, Disease and the End of an Empire af den amerikanske historiker Kyle Harper. Det lader til at være en vigtig bog, ikke mindst set i lyset af hvordan verden ser ud i dag.

Ofte har man sagt, at det hele begyndte at gå galt i Romerriget, da Marcus Aurelius udpegede sin søn Commodus til kejser i stedet for at udvælge og adoptere en efterfølger, sådan som hans forgængere havde gjort.

Men alene valget af en efterfølger kan vel ikke være forklaringen alene. Fra 165 til 180 blev Romerriget ramt af en pandemi, der er blevet kaldt den antoninske pandemi. Det var den, der endte med at koste også kejser Marcus Aurelius livet. Omkring syv millioner mennesker døde under pandemien. Symptomerne var bl.a. feber, hoste, diarre, tørst og meget dårlig ånde, efterfulgt af udslæt over hele kroppen. I dag mener historikere, at der var tale om kopper.

Pandemien kunne sprede sig, fordi der på dette tidspunkt i oldtiden var opstået egentlige storbyer og fordi der var blevet bygget veje tværs gennem det store rige – en tidlig form for “globalisering”. Der var også på denne tid klimaforandringer, som dengang ikke var menneskeskabte, men primært var udslag af naturlige variationer. Og Romerriget var ikke forberedt på og slet ikke i stand til at håndtere og inddæmme pandemien.

Et af ofrene for Romerrigets fald var stoicismen og dens overbevisning om at det var muligt at leve et dydigt og harmonisk liv. To hundrede år senere var stoicismen forsvundet, og den mest udbredte religion var Apollon-kulten og den fremstormende kristendom, der til sidst endte som den nye statsreligion.

Det er slet ikke sikkert, at det kommer til at gå som det gik dengang med Romerriget, men parallellerne til situationen her i det 21. århundrede med COVID-19 og menneskeskabte klimaforandringer i samspil med globaliseringen er interessante.