Mogadishu i Somalia set fra den internationale rumstation ISS. Foto: NASA.

I oktober 2018 skrev jeg om det såkaldte “paradigmeskift”, der er den politiske beslutning, at alle flygtninge i Danmark er i Danmark midlertidigt og en dag, når det er muligt, skal sendes tilbage til det land, de flygtede fra.

Nu er den første sag om inddragelse af opholdstilladelse her. En ung mand på 27, der kom til Danmark som 19-årig. skal have inddraget sin opholdstilladelse og sendes til Somalia. Han er gift, har børn og har fast arbejde og er en lovlydig borger. Han kunne ikke finde en læreplads, så han har ikke kunnet gøre sin uddannelse som blikkenslager færdig.

Flygtningenævnet finder, at selv om manden har »væsentlig tilknytning til Danmark«, og at inddragelsen derfor vil være »et indgreb af nogen intensitet i hans ret til privatliv«, så vil det ikke være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at fjerne hans opholdstilladelse. Det rigtig interessante er begrundelsen, nemlig at inddragelsen af mandens opholdstillladelse er i statens interesse, og at den vejer stærkere end hans familieliv:

Ved vurderingen af, om indgrebet af de grunde, der er anført i artikel 8, stk. 2, er nødvendigt, skal der foretages en vurdering af statens interesse i at inddrage klagerens opholdstilladelse over for intensiteten af det indgreb, en sådan inddragelse kan indebære i hans ret til familie- og/eller privatliv. Nævnet finder i den forbindelse, at en håndhævelse af udlændingelovens § 19 a, jf. § 19, udgør et anerkendelsesværdigt formål, der kan begrunde indgreb efter artikel 8, stk. 2…

Flygtningenævnets afgørelse af 1. juli 2020 https://fln.dk/-/media/FLN/Nyheder/Praemisser-30062020-paradigme.pdf (min fremhævelse)

Når Flygtningenævnet er begyndt at ræsonnere på denne måde for at fratage opholdstilladelser, er det et ubehageligt signal om at “statens interesse” vejer tungest. At det, der er i “statens interesse”, er at sende lovlydige og velintegrerede mennesker ud af landet, står kun mellem linjerne.

Vi ved ikke, hvad manden på 27 hedder, og han har sikkert også lyst til at være i fred i den usikre og svære situation, de danske myndigheder nu har sat ham i. Men det ville være godt at kunne få et ansigt på det første offer for “paradigmeskiftet”, der nu er i gang med at gøre flygtninge overalt hjemløse.