Restaurant Min Jiang på Strandvejen i Aalborg –der i øvrigt er det tidligere Auditorium T, hvor jeg flere gange har undervist.

Jeg har tidligere skrevet om en lille højrenationalistisk gruppering, der kalder sig Generation Identitær. De prøver at fremstå velklædte og med et gennemdesignet visuelt udtryk, og netop fordi de er så gode til at virke “pæne” får de uforholdsmæssigt megen opmærksomhed i medierne – og for nylig er de blevet rost af en blogger hos Jyllands-Posten, der meldte sig ud af Dansk Folkeparti i protest mod dette partis alt for slappe udlændingepolitik. Men her er det en god øvelse at læse, hvad de tilsyneladende så pæne “identitære” mennesker skriver, for dette er endnu et eksempel på at grænsen mellem fanatisme og satire er hårfin.  Når man nærlæser deres højrenationalistiske program, opdager man at de ikke kun vil fratage statsborgerskaber med tilbagevirkende kraft og begrænse en masse borgerrettigheder, de vil faktisk også kontrollere hvordan bygninger må se ud. Der står (“r”-fejlen til sidst er autentisk)

23. Begrænsning af bygningers arkitektoniske udtryk

Alle nye bygninger og større tilbygninger skal leve op til et sæt retningslinjer, der skal garantere, at der bygges således, at bygningen ikke afviger væsentligt fra dansk og europæisk byggetradition. Hvis der skal søges dispensation fra disse retningslinjer, så skal det i offentlig høring, for på den måde at sikre, at lokale beboere har mulighed for at gøre indsigelser inden der bygges bygninger med et radikalt anderledes udtryk i deres område.

Det er vigtigt at vi værner om vores særlige danske og europæiske arkitektoniske traditioner. Det ses tydeligt i mange kvarterer rundt omkring i de større danske byer, at tilvandrende traditioner har sat sit præg på bybilledet. Dette er med til at skabe rum for parallelsamfund, samtidigt med at det erodere vores traditionelle arkitektur og bybillede.