For snart mange år siden skrev jeg her om bogen De svarer ikke af Christian Kock, der dengang var professor i retorik på Københavns Universitet; han er nu gået på pension. Bogen er en skarp analyse af uskikke i danske politikeres kommunikation og en fortegnelse over deres måder ikke at argumentere på. Det var fascinerende, at en kronik af den siden så omtalte Eva Selsing nærmest var en fortegnelse over alle de retoriske uskikke Kock påpeger. Der er vel næppe nogen i den danske offentlighed, der argumenterer så dårligt så netop hende.

Et af Eva Selsings erklærede forbilleder er Donald Trump, og hans retoriske uskikke er hinsides selv hendes. Det er nemt at forvisse sig om, thi der findes en masse officielle transkripter af interviews med Donald Trump og af taler, han har holdt. Også dette er mærkværdigt fascinerende. Senest er denne, den siddende præsident af USA, blevet interviewet på Fox News, der ellers ikke er kendt for at være specielt kritiske over for Trump. Men i interviewet, der handler om de amerikanske myndigheders strategi (eller mangel på samme) under COVID-19-pandemien må selv journalisten Chris Wallace give op. Her er et lille udpluk:

WALLACE:  But, sir, we have the seventh highest mortality rate in the world. Our mortality rate is higher than Brazil, it’s higher than Russia and the European Union has us on a travel ban.

TRUMP:  Yeah. I think what we’ll do — well, we have them under travel ban too, Chris. I closed them off. If you remember, I was the one that did the European Union very early. 

But when you talk about mortality rates, I think it’s the opposite. I think we have one of the lowest mortality rates in the world.

WALLACE:  That’s not true, sir. We, we, we have a — we had 900 deaths on a single day…

Christian Kock analyserer retoriske kneb som ikke at svare og ideen om talfnidder. I bedste fald dukker der “talfnidder” op et sted i interviewet, hvor Trump påstår, at det høje antal smittede i USA skyldes at mange bliver testet. Men ellers er der tale om simpel benægtelse, og denne retoriske strategi ser desværre ud til at virke. Trump bruger den til at søsætte en diskussion om hvor mange der mon egentlig er smittet med COVID-19 i USA, og på den måde får han flyttet fokus væk fra hvordan USAs myndigheder under Trumps ledelse egentlig håndterer pandemien – og endda over på en påstået ydre fjende, nemlig EU. Det er primitivt, men også skræmmende, at det kan lade sig gøre.

(Visited 206 times, 1 visits today)