Det er ikke nyt, at de store medicinalfirmaers monopoler i form af patenter og selektiv åbenhed om deres forskningsresultater skaber ulighed. I 2015 opdagede forskere hos Pfizer at deres medicin Enbrel, der egentlig var udviklet mod leddegigt, kunne nedbringe risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom med 64 procent. Så skete der ikke mere. Forklaringen fra Pfizer var at datagrundlaget ikke var godt nok; men det betød ikke, at man frigav data.

Nu ser vi, at nogle landes regeringer prøver at kopiere denne strategi ved selv at indføre monopoler. USAs myndigheder opkøber alle lagre af Remdesivir fra Gliead Sciences og både USAs og Storbritanniens myndigheder opkøber den vaccine mod COVID-19, som de tror på.

Vi har allerede længe set, hvilken ulighed monopolerne skaber i behandlingen af HIV. I rige lande i det globale Nord er en diagnose som HIV-positive ikke længere den dødsdom, den engang var, netop takket være antiretroviral medicin. Men i det globale Syd har det desværre set helt anderledes ud, netop på grund af patenter på medicin: Medicinen har for mange landes vedkommende simpelthen ikke været til at betale.

Det samme problem kommer med stor sandsynlighed til at opstå for COVID-19. Remdesivir er endda et lægemiddel, der er relevant i begge sammenhænge.

Læger Uden Grænser har længe haft en kampagne (https://msfaccess.org) for åben adgang til lægemidler. Specielt for COVID-19s vedkommende har de seks konkrete anbefalinger om en kommende vaccine. De har alle med adgang til forskningsresultater og lægemidler at gøre, og en af anbefalingerne lyder

We need global solidarity to tackle this global pandemic, and we can’t have two systems for countries that can afford future COVID-19 vaccines and those that can’t afford them.

The latest draft of the COVAX Facility document proposes a two-tiered system of access, which will not ensure global equity.

Additionally, we can’t allow nationalist interests to get in the way of ensuring that any future COVID-19 vaccines are available and accessible to everyone and are not just a luxury for the few.

Intellectual property, technologies, know-how and data must be shared, so that when a COVID-19 vaccine candidate proves successful, the world is given the best chance to rapidly scale-up manufacturing and distribution.

Fra COVID-19 vaccine: 6 recommendations for equitable access (https://msfaccess.org/covid-19-vaccine-6-recommendations-equitable-access)

En sådan strategi bør regeringer bakke op om. Det ideelle vil være en form for open source-medicin, og her kunne Danmark gå foran ved at sikre, at en dansk udviklet vaccine kan blive open source. Bevægelsen Open Source Pharma er blandt de andre, arbejder for netop en sådan strategi – de kalder det endda “Linux for lægemidler”. For mig at se er dette ideal det eneste, der er foreneligt med idealet om et sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle.

Noget, der bliver klart under pandemien, er at forskningsresultater inden for mange områder er af potentielt stor vigtighed for alle og at vi derfor skal tænke anderledes om forskning. Mere end 100 forskere har underskrevet en appel om en anden og meget hurtigere og mere effektiv form for fagfællebedømmelse, så man hurtigere kan afgøre kvaliteten af forskningsresultater om COVID-19.

Også på længere sigt bør der ske en ændring. Jeg ved af egen erfaring, at danske forskere bliver bedømt på om de kan opnå patenter på basis af deres forskning Man burde se det modsatte som en kvalitet, nemlig at forskningsresultater bliver gjort frit tilgængelige og ikke hæmmet af patenter.