Foto: MrBPrints (https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:KU_frue_plads.jpg, Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0))

De danske universiteters økonomi er baseret på nogle idealer om intern konkurrence, der har absurde konsekvenser. Ét er, at der er ved at opstå et ideal om at universitetslærere skal konkurrere med hinanden om at hente midler hjem til at betale en del af deres egen løn – det har jeg skrevet om før. Et andet er at universiteterne har status som selvejende institutioner; det gør at staten (repræsenteret af Bygningsstyrelsen) tjener penge på at leje bygninger ud til universiteterne. I 2019 regnede man med at dette ville give et overskud på 567 millioner kroner.

Senest er der en sag om husleje, der vil få konsekvenser for Københavns Universitet. Bygningsstyrelsen vandt midt i juni en intern voldgift om Pharma Science-bygningen på Nørre Allé. Det indebærer, at universitetet skal betale en husleje, der er højere end da byggeriet i sin tid blev planlagt. En anden voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen drejede sig om huslejen på i alt 19 lejemål, og den har Københavns Universitet også tabt. Også her er konsekvensen, at der skal betales mere i husleje. En ikke usandsynlig konsekvens er, at der skal ske store nedskæringer – måske op mod 400 ansatte ved Københavns Universitet skal fyres. Det vil i så fald blive en fyringsrunde, der får sidste års store fyringsrunde på et andet dansk universitet til at blegne. En anden bizar konsekvens af huslejemodellen så man sidste år: Københavns Universitet ville have private fonde til at betale en det af huslejen.