Søren Brostrøm siger, at der ikke er grund til at indføre et påbud om brug af mundbind som beskyttelse mod COVID-19 i Danmark. Andre steder i verden ser det anderledes ud. I nogle lande i Europa er der nu et påbud, mens der til gengæld er en skræmmende og irrationel modstand mod mundbind blandt Trump-tilhængere i USA ud fra et for mig uforståeligt og galt afmarcheret frihedsideal.

Men der er noget, vi skal finde ud af at håndtere, hvis der kommer et generelt påbud om mundbind i Danmark, nemlig de materielle omkostninger. Et mundbind skal nemlig skiftes efter tre til fire timer, så hvis man færdes udenfor og er blandt andre mennesker i det daglige, skal man nok bruge to mundbind pr. dag. En pakke med 50 engangsmundbind koster 300 kroner på webapoteket.dk – men er lige nu udsolgt. Med en pris på 6 kroner pr. mundbind skal man mindst bruge 360 kroner hver måned på engangsmundbind, og det kan let løbe op for en husstands vedkommende. Der er også en udfordring forbundet med at håndtere de kasserede mundbind, både fordi de er potentielle smittekilder og fordi de simpelthen er kombineret plastic- og papiraffald.

Jeg har selv bestilt vaskbare mundbind; også her er der en væsentlig leveringstid, men resurseforbruget er ikke så ekstremt. Vaskbare mundbind har ikke samme grad af beskyttelse som godkendte mundbind, men jeg ville foretrække en politik hvor man kombinerede strengere krav til adfærd med et påbud om vaskbare mundbind af en bestemt kvalitet. Hvad ville det mon koste de danske myndigheder at udlevere officielle, vaskbare mundbind til alle borgere i Danmark én gang for alle? Man kunne formodentlig få stykprisen meget langt ned og samtidig skabe arbejdspladser i forbindelse med produktion og distribution.