Donald Trump vil have præsidentvalget i USA udsat. Hans begrundelse er, at det vil være svært at afholde valghandlingen på en pålidelig og sikker måde.

Delstaternes lokale parlamenter i USA har en fælles hjemmeside, hvor der blandt meget er en særdeles grundig gennemgang af hvordan amerikanere kan brevstemme (det varierer fra delstat til delstat) og hvilke foranstaltninger, myndighederne har gjort sig i den henseende. Enten har Trump ikke kendskab til denne side, eller også er han ligeglad med den.

Tilbage i 2015 skrev jeg her om hvordan den tyske jurist og filosof Carl Schmitt i sit berømte/berygtede hovedværk Politisk teologi skrev om statslederes brug af undtagelsestilstande. Schmitt var nazist og hyldede stærke leder,e der kunne sætte sig ud over sædvanlig lov og sædvanlig retspraksis. Nøglecitatet fra ham er da også

Suveræn er den, der bestemmer over undtagelsestilstanden.

I USA har Trump-tilhængere ofte talt imod tiltag som nedlukning, påbud om mundbind mm. med den begrundelse, at det indskrænker den enkeltes frihed og har endda lavet sammenligninger med kommunistiske diktaturer. Det er meget påfaldende, at Trump og andre statsoverhoveder som Bolsonaro, der mest aktivt har bagatelliseret COVID-19-pandemien og har talt imod officielle tiltag ud fra et sådant frihedsargument, også er blandt dem, det falder lettest at være autoritære på baggrund af pandemien og på den måde gøre brug af en Schmitt’sk undtagelse.