Pandemien giver nogle uventede oplevelser med online-udgaverne af det, der normalt ville kræve almindelig menneskelig kontakt.

Noget af det, jeg har hørt gymnasieelever og andre uddannelsessøgende sige om online-undervisning, er at den næsten kan være for effektiv – måske ikke i den forstand, at man lærer mere end man ville ved sædvanlig undervisning, men at det er nemmere for underviseren at sikre, at hun får afviklet alt det, hun havde planlagt. Man kan som vejleder lægge alle sine møder med dem, man vejleder, umiddelbart efter hinanden, og det bliver fristende at gøre netop dét. Dette kender jeg selv til.

I arbejdslivet oplever mange, at det er muligt at afslutte ét online-møde og at begynde et nyt møde umiddelbart bagefter. Det kan være intenst, grænsende til udmattende. Også dette kender jeg selv til.

Endnu har jeg ikke været til akademiske online-konferencer, men også dette vil jeg komme til at opleve i år. Jeg er spændt på, hvordan det vil spænde af.

Der sker nemlig en masse vigtigt i pauserne, som forsvinder, når man forlader almindeligt fysisk samvær og rationaliserer sin tid. Det er det uformelle nærvær, der let bliver ofret.. Mange undervisere på videregående uddannelser oplever, at dem, de underviser, gerne vil snakke med dem i pauserne i forelæsninger og lignende, og at denne uformelle kommunikation ser ud til at betyde meget for dem, der henvender sig. Sådan noget er ikke nemt at genskabe online. I arbejdslivet er pauserne i møderne vigtige, for her ser man andre sider af de andre mødedeltagere. Heller ikke dette er nemt at genskabe online. Og til akademiske konferencer er det en almindelig erfaring, at der opstår rigtig mange ideer netop i frokostpauser og andre pauser, hvor deltagerne er uformelt sammen. Kan man genskabe dette online? Jeg ved det ikke.

Men dette tab af pausernes uformelle nærvær er vi nødt til at tage alvorligt, for det er min fornemmelse, at netop det uformelle nærvær er med til at bringe os tættere på hinanden og skabe bedre kommunikation.