Så kom der omsider et bud på en arbejdstidsaftale for danske folkeskolelærere, som begge forhandlingspartnere er tilfredse med. Det tog kun syv år. Det er vigtigt, at der nu bliver skelnet mellem forberedelsestid og undervisningstid, og at der i det hele taget bliver tydeligere strukturer for hvordan læreres arbejdsopgaver skal defineres i art og omfang.

For andre grupper af offentligt ansatte er dette også et vigtigt skridt. Mange steder er der en usund forventning fra ledere i det offentlige om at man som ansat “gør mere end man skal”, måske fordi offentligt ansatte forventes at have en slags “kald”. Hvad det så er, man “skal”, bliver til gengæld ikke klart defineret – og ej heller hvad “mere end” egentlig er. Det gælder i høj grad for sundhedsarbejdere, og det bliver tydeligt her under pandemien.

Men det gælder også for andre, og således også for universitetslærere (det er jeg selv, men kan ikke nævne hvor). Vi har andre vilkår end folkeskolelærere: man skal undervise, forske, formidle, administrere, skaffe eksterne forskningsmidler og deltage i forskningsledelse. Den manglende klarhed om hvad der forventes af os, hvad der skal til for at være “god nok” på alle disse områder, og om definitionen af “god nok” egentlig er realistisk, er noget af det, der kan gøre hverdagen usikker.

Om denne arbejdstidsaftale også er et forvarsel om at de kommende overenskomstaftaler på det offentlige område bliver mindre opslidende end sidst, ved jeg ikke. Men jeg håber det.