Ruskursus er en speciel tradition. Navnet giver associationer til druk, og i de seneste år har der været fokus på de ubehagelige ritualer, der er opstået på ruskurserne rundt omkring. Men ruskurserne har også haft en god betydning for mange, og de kan også være kulturbærere. I min fjerne ungdom var jeg faktisk selv med til at planlægge flere ruskurser. Som for så mange andre kulturelle fænomeners vedkommende opdager man først for alvor betydning af dem, når de forsvinder.

Pandemien har gjort at studiestarten på de videregående uddannelser bliver markant anderledes for dem, der bliver optaget i dette efterår. For de universiteter, som jeg kan omtale på denne blog, gælder det at Københavns Universitet udskyder ruskurserne til foråret 2021. Aarhus Universitet udskyder til foråret 2021, Roskilde Universitet venter til oktober 2020 og Syddansk Universitet afholder ruskursus uden overnatning.

Planen er nu at afholde online-aktiviteter i forbindelse med studiestarten. Københavns Universitet erstatter rusturen med onlinekurser og enkelte arrangementer med begrænset fysisk fremmøde.

Men virker det? Tidligere har jeg her skrevet om betydningen af uformel kommunikation for møder og undervisning, og hvis der er noget, ruskurser er, så er det at være uformelle. Faktisk vil jeg hævde, at ruskursernes kvaliteter er de rent uformelle. Måske er alt det, der bliver planlagt nu, rigtig godt, men jeg er skeptisk.

Camilla Thorgaard, der er områdechef for videregående uddannelser ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) siger til Politiken at

Det er rigtig vigtigt, at man får skabt muligheder for, at de studerende kan få nogle uformelle samtaler. Det er væsentligt, at man mødes, så man kan få normaliseret sine usikkerheder og så videre. Jeg ved, at man på nogle studier har arbejdet på at få de studerende til at møde hinanden i mindre grupper offline. Det er en oplagt løsning…

Coronapræget studiestart vækker bekymring: »Vi er bange for, at det her kommer til at have konsekvenser for de studerendes trivsel«, Politiken, 13. august 2020 (https://politiken.dk/indland/uddannelse/art7885735/»Vi-er-bange-for-at-det-her-kommer-til-at-have-konsekvenser-for-de-studerendes-trivsel«)

Der er masser af uformelle aktiviteter på Internettet, men de er svære at sammenligne med uformelle aktiviteter som ruskurser. Internettet socialiserer mennesker, men formodentlig på en helt anden måde end fysisk samvær kan gøre det. Jeg ved derfor ikke, om teknologiske løsninger kan erstatte det, vi er vant til, og jeg er ikke engang sikker på at online-ruskurser vil være en god løsning.