Et kort over Rusland fra a1890, der viser pandemiens udbredelse.
Library of Congress, Geography and Map Division

Nogle gange taler man om den spanske syge, der var en voldsom pandemi i årene efter 1. verdenskrig, som en parallel til COVID-19-pandemien. Men nu mener nogle epidemiologer (heriblandt Lone Simonsen fra RUC, der ofte bliver brugt som ekspert i dækningen af COVID-19-pandemien), at den såkaldte russiske influenza, der hærgede fra 1889 til 1891, ikke var en influenza, men skyldtes en coronavirus. På den måde er her tale om en endnu tydeligere parallel, og det gør måske den nuværende pandemi nemmere at begribe.

De typiske symptomer ved den russiske “influenza” var helt anderledes end ved influenza, men mindede derimod om hvad man kender fra COVID-19 – snue, hovedpine, høj feber og risiko for alvorlige betændelser i brystet. Der var senfølger, hvor nogle mistede smagssans og lugtesans. Det var også her især ældre mennesker, der blev ramt. Og det virus, der var årsag til pandemien, sprang til mennesker fra dyr, her køer. Men vigtigst af alt: Et nuværende forkølelses-coronavirus ved navn HCoV-OC43 og coronavirus hos køer har vist sig at lave en fælles forfader tilbage i 1889. Allerede i 2005 var der analyser af HCoV-OC43, der tydede på dette.

Det er interessant (på en skræmmende måde) at læse beskrivelser fra vort århundrede af denne pandemi fra sidst i 1800-tallet, forfattet før COVID-19. Først var opfattelsen dengang nemlig også, at dette var en mild sygdom, og mediernes dækning var afdæmpet. Det hele startede småt med den russiske influenza, og der var pauser i forløbet. I alt mistede omkring en millioner mennesker livet i løbet af de tre bølger af den “russiske influenza”. Tredje bølge var værst. Under hele denne pandemi var der kun spredte nedlukninger, ingen værnemidler af betydning og ingen vaccine. På dette tidspunkt kendte man ikke engang til virusbegrebet. Tre årtier senere kom den spanske syge så, mens den “russiske influenza” var muteret og nu simpelthen var endnu en forkølelsesvirus.