Photo: The European flag and American flag on wooden table by Marco Verch under Creative Commons 2.0

Man kan sige meget ufordelagtigt om USA. USA har ikke været et inkluderende land – spørg bare dem, der er efterkommere af slavegjorte afrikanere eller tilhører landets oprindelige befolkning. Men noget af det, der er helt særligt, er at man automatisk bliver amerikansk statsborger, hvis man er født i USA. Det er ikke i USA, man taler om “indvandrerdrenge”. Mange af de ubehagelige diskussioner om “danskhed” har ikke haft en pendant i det amerikanske samfund.

Ikke desto mindre søger stadigt flere amerikanske statsborgere med europæiske forældre eller bedsteforældre nu om statsborgerskab i et europæisk land. Én af grundene er at det på grund af COVID-19-pandemien er blevet svært for dem, der kun har et pas fra USA, at rejse ind i andre lande. En anden grund er, at nogle føler at sikkerhedsnettet i USA ikke er godt nok. New York Times har en interessant artikel om en kvinde fra Chicago, hvis bedsteforældre var italienere. Hun søger nu om italiensk pas; når det er lykkedes (og det lader det til at gøre), vil hun flytte til Italien med sin datter på ni år og sin mor.

En stadigt mere udbredt fortælling blandt nationalistiske politikere har været at udlændinge kommer hertil for at nyde godt af (læs: udnytte) velfærdsstaten. Det er af den grund interessant, hvordan politikere i Danmark mon vil reagere over for EU-borgere, der kommer hertil og har en sådan blandet europæisk og amerikansk baggrund.

(Visited 81 times, 1 visits today)