Ordet “perfektionist” lever en underlig tilværelse et sted mellem ros og kritik. Det er godt at stræbe efter det fuldendte, men man kan også gå for langt i sin stræben – eller måske ikke komme nogen vegne.

Nogle perfektionister bruger deres indstilling om at alt skal være perfekt til at nå langt. Sådan nogle mennesker har jeg kendt en del af. De kan i en samarbejdsproces være næsten uudholdelige undervejs, men bagefter er alt godt og alt er tilgivet.

Jeg har desværre også kendt mennesker, hvis store perfektionisme gjorde det modsatte: Den lammede dem fuldstændig. For intet, de gjorde, var “godt nok”, og de blev aldrig færdige med det, alle troede, de ville fuldføre: et speciale, en PhD-afhandling, en roman, et stykke kompositionsmusik… Jeg havde for mange år siden en bekendt, der udsatte sin eksamen igen og igen og skulle vide mere og mere, inden han gik til eksamen i et bestemt fag. Han ikke bare bestod; han fik faktisk karakteren 13 (som det hed dengang). Bagefter var alt godt, men det ville være synd at sige, at alt var tilgivet – for han tilgav ikke sig selv. Ønsket om at vide alt lammede ham nemlig endnu mere nu, og han blev aldrig færdig med sin uddannelse.

Selv har jeg oplevet begge former for perfektionisme, og jeg er næppe den eneste, der har det sådan. De to perfektionismer kan sagtens findes hos samme menneske i forskellige sammenhænge.

På engelsk taler man om maladaptive perfectionism, og nu kan jeg læse om et forskningsresultat fra USA, der tyder på at denne form for perfektionisme er korreleret med depression. Forskerne skriver noget interessant, nemlig at

Perfectionism is […] receiving increasing attention in Scandinavia where generation Z is colloquially referred to as the generation of performance anxiety.

“Generation Z” er den generation, der blev født sidst i 1990’erne og frem, og det er mens de har været i uddannelsessystemet, at begrebet “12-tals-menneske” blev til. Dette bør give os noget at tænke over. Hvilke former for perfektionisme skaber uddannelsessystemet og den akademiske verden (og hele konkurrencesamfundet) egentlig?