Den amerikanske psykolog Dorothy Suskind har en interessant artikel om virksomhedskultur på Psychology Today. Mange spørger sig, om de er godt tilpas, der hvor de arbejder. Der er stor forskel på at høre til og på at tilpasse sig. Man kan sagtens være tilpasset uden at føle sig tilpas. Hvis man føler, at man hører til, føler man sig til gengæld tilpas.

Nogle organisationer skaber en kultur, hvor man skal tilpasse sig, og der opstår en form for management by fear. Andre organisationer er åbne. Meget ofte er det lederne, der skaber kulturen – enten en kultur af “båse” eller et “stort telt”. I båsene skal alle tilpasse sig deres bås og har ingen plads eller stemme. I et “stort telt” er der plads til alle og til at alle kan bevæge sig, stå godt og blive taget alvorligt – der er psykologisk sikkerhed.

Den amerikanske arbejdslivsforsker Amy C. Edmondson taler om den “frygtløse organisation”, hvor ingen er bange eller utilpasse. En virksomhedskultur med psykologisk sikkerhed er ifølge hende én hvor der er et klima

…in which people are comfortable expressing and being themselves. More specifically, when people have psychological safety at work, they feel comfortable sharing concerns and mistakes without fear of embarrassment or retribution. They are confident that they can speak up and won’t be humiliated, ignored, or blamed.

Amy Edmondson, her citeret på https://www.psychologytoday.com/intl/blog/bully-wise/202008/being-yourself-work-choosing-belonging-over-fitting-in

Hvis man alvorligt overvejer at forlade en organisationskultur, hvor man føler sig utilpas, er der mange følelser og mange usikkerheder, der dukker op. Det store spørgsmål er: Føler jeg, at jeg hører til? Dorothy Suskind giver fire bud på spørgsmål, hver af os bør stille sig selv for at komme nærmere et svar.

  • Gør arbejdet det muligt for mig at være den, jeg gerne vil være, og have de værdier, der er vigtige for mig? Sagt på en lidt anden måde: Kan jeg åbent udtrykke mine ideer uden at frygte intimidering eller gengældelse?
  • Kan jeg opnå nye færdigheder og perspektiver, eller gør organisationskulturen mig stadigt mere tavs og usynlig?
  • Når jeg tager hjem fra en arbejdsdag, har jeg da fået mere energi, eller påvirker arbejdspladsens kultur mit liv på negativ vis, så jeg bliver drænet for energi?
  • Og i stedet for at spørge: Hvordan får jeg dette arbejde til at lykkes? kan man spørge: Hvad vil jeg helst opnå i denne verden? Og er denne organisation det bedste sted for mig at opnå netop dét?

Vigtigheden af netop disse spørgsmål er tydelig og aktuel. Det er ikke alle, der kan komme væk fra en dårlig organisationskultur med autoritær og intimiderende ledelse, men hvis man kan gøre det, bør man gøre det. Ingen usund organisationskultur skal gøre nogen utilpasse.