Den giftige trekant. Figur fra Padilla, Art & Hogan, Robert & Kaiser, Robert. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly. 18. 176-194. 10.1016/j.leaqua.2007.03.001.

Jeg skrev for nylig om, hvorfor man kan overveje at skifte arbejde. Undersøgelser viser, at mange af dem, der skifter til andet arbejde, ikke gør det for at slippe væk fra selve arbejdet, men fra destruktiv ledelse.

En af de vigtige artikler om destruktiv ledelse er fra 2007 og er af de amerikanske arbejdsmiljøforskere Padilla, Hogan og Kaiser.

Ifølge deres forståelse er destruktiv ledelse sjældent udelukkende destruktiv: der er både gode og dårlige resultater i de fleste ledelsessituationer. Og ofte går det hele faktisk nogenlunde godt i starten, selv når det senere viser sig at være destruktiv ledelse. Processen med destruktiv ledelse involverer dominans, tvang og manipulation snarere end indflydelse, overtalelse og engagement. Den har en egoistisk orientering og er mere fokuseret på lederens behov end behovene hos den større gruppe.

Virkningerne af destruktiv ledelse er forandringer, der kompromitterer livskvaliteten for den enkelte og forringer organisationens vigtigste formål. Destruktiv ledelse skaber splittelse og mistillid – og helbredsproblemer af fysisk og psykisk art.

Den rigtig vigtige pointe i modellen fra 2007 er, at destruktiv ledelse er en kombination af tre årsager. Den destruktive ledelse skyldes altså ikke kun destruktive ledere, men også modtagelige tilhængere af lederne og miljøer, der befordrer at alt dette kan finde sted. Dette kalder artiklens forfattere for den giftige trekant, og den kan ses på figuren ovenfor.

Det er også rigtig interessant, at et af case-studierne hos Padilla, Hogan og Kaiser ikke er en dysfunktionel arbejdsplads, men Cuba under Fidel Castro! I udemokratiske regimer er der nemlig tale om de samme grundlæggende mekanismer som dem, man ser i udemokratiske organisationer i offentlige og private virksomheder. De fleste mennesker i et land som Danmark er ikke fortalere for udemokratiske regimer, men der er underligt nok ikke samme skepsis over for udemokratiske forhold andetsteds.