Af og til kan jeg læse kommentarer til situationen i USA, der mere eller mindre direkte siger, at det kan ende med borgerkrig. Umiddelbart virker dette usandsynligt – men der har jo været borgerkrig i USA i 1800-tallet, og der udbrød som bekendt borgerkrig i Jugoslavien. Det sidste var en skræmmende udvikling, der kom bag på mig og mange andre. Rundt om i Jugoslavien var der store våbenlagre, for landet var født ud af erfaringerne med at bekæmpe nazisterne i en partisankrig. Også i USA er der som bekendt masser af våben i omløb.

Den store fare er, at det amerikanske samfund er blevet så polariseret. Der har altid været store spændinger mellem samfundsklasser og befolkningsgrupper, og uligheden er enorm, men det er tydeligt, at det politiske system i USA ikke kan håndtere problemerne. Landet er forsynet med en præsident, der udnytter at samfundet er blevet så polariseret. Faktisk vil jeg mene, at Donald Trumps håndtering af præsidentembedet i den eksisterende kontekst er et tydeligt eksempel på den destruktive ledelse, jeg for ganske nylig har skrevet om her, for alle betingelserne i “den giftige trekant” er til stede.

Problemet med polarisering er ikke udelukkende amerikansk; det danske samfund har også fremstået polariseret i lange perioder i de seneste tyve år uden dog på nogen måde at nå samme åbenlyse konfliktniveau som USA, og heldigvis for dét. Der er endnu ikke en “giftig trekant” på regeringsniveau i Danmark. Måske har COVID-19-pandemien lagt en midlertidig dæmper på magtkampene. De fleste vil trods alt ikke have, at andre mennesker bliver alvorligt syge med en luftvejsinfektion og måske får langvarige senfølger. Hvis vi kan tage den erkendelse med os videre og ikke forfalder til at marginalisere eller anklage befolkningsgrupper (som f.eks. etniske grupper eller ældre medborgere), kan det være dét, vi lærer af pandemien.

Ingen vinder, hvis ikke alle vinder, som en af de gode amerikanere, Bruce Springsteen, engang sagde. Og dét udgangspunkt af fællesskab og omsorg er det stik modsatte af destruktivt lederskab.