Foto: News Øresund © News Øresund Johan (CC BY 3.0) Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). www.newsoresund.org www.oresundsinstituttet.org

Sagen om Inger Støjbergs instruks om adskillelse af asylansøgere rører ved et væsentligt problem i den statslige forvaltning, nemlig mulighederne for intimidering og magtmisbrug. Jeg har længe haft et indtryk af, at embedsmændene handlede i enighed med ministeren, men vidneudsagnene i Instrukskommissionen tyder på, at det hele var mere kompliceret. Embedsværket ville informere statsministeren, mens Støjberg til gengæld ville blande sig i de enkelte sager om adskillelse af par og egenhændigt fjernede den undtagelse, som gjorde det klart, at det var nødvendigt med en individuel vurdering af de enkelte sager.

Lignende forløb kan man se andre steder i staten også. Christen Sørensen er tidligere professor og institutleder på Syddansk Universitet og skriver i en kronik i Politiken at

Jeg havde kritiseret, at universitetets ledelse (dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet og rektor) havde accepteret eller ligefrem iværksat, at faglige kriterier blev undertrykt ved opslag af videnskabelige stillinger, hvilket jeg ville meddele offentligheden. I tilknytning hertil blev jeg truet med afskedigelse og anden intimidering, bl.a. ved at jeg fik beslaglagt en publikation og blev beskyldt for illoyalitet.

Fra Politiken, 3. september 2020 (https://politiken.dk/debat/kroniken/art7901421/Tag-et-opgør-med-tavshedskulturen-i-det-offentlige)

Når dette kan overgå en fremtrædende statsansat som Christen Sørensen, der også er tidligere økonomisk vismand (og det er ikke et isoleret tilfælde), er det et bekymrende tegn på at der er et hul i lovgivningen. Hvem skal statsansatte klage til i tilfælde af magtmisbrug? Ombudsmanden er ikke en tilstrækkelig instans; man kan som underordnet føle en risiko for repressalier.

Christen Sørensen skriver

Hvis tavshedskulturen skal ændres, skal det ikke blot være en ret, men også en pligt for offentligt ansatte at informere om kritisable forhold på ens arbejdsplads. 

Denne pligt skal samtidigt udformes på en måde, så det ikke får negative karrieremæssige konsekvenser. En mulig løsning på dette kunne være, at offentligt ansatte får ret til anonymt at orientere Ombudsmanden om uholdbare forhold på deres arbejdsplads.

Fra Politiken, 3. september 2020 (https://politiken.dk/debat/kroniken/art7901421/Tag-et-opgør-med-tavshedskulturen-i-det-offentlige)

Dette er en god idé, men den kræver formodentlig mere end muligheden for anonyme anmeldelser. Opfølgningen kræver også bl.a. en mulighed for anonymitet i den proces, der følger efter selve anmeldelsen.

(Visited 58 times, 1 visits today)