Omsider blev der vedtaget den ændring af dansk lovgivning om voldtægt, som vi er mange, der længe har kæmpet for, nemlig at definitionen af voldtægt bliver baseret på fravær af samtykke, sådan som det allerede er tilfældet i en del andre lande. Jeg er træt af reaktionerne fra nogle mænd på denne ændring, for det virker som de ikke tænker over at samtykkebegrebet allerede er rodfæstet i andre juridiske sammenhænge. Det skrev jeg om her i marts 2019. Se bare definitionen af tyveri i straffeloven og bemærk især ordvalget:

§276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

Straffeloven (https://danskelove.dk/straffeloven) – med min fremhævelse

Helt plat eksemplificeret: Hvis jeg tager din cykel, uden at du har sagt ja til at jeg må det, er det tyveri. Tilsvarende: Hvis jeg gør brug af din krop til en seksuel handling, uden at du har givet mig lov til det, er det voldtægt.

Om ændringen af lovgivningen i sig selv vil føre til mere retfærdighed i sager om voldtægt, ved jeg ikke. Men lovgivning afspejler altid en etisk stillingtagen, og ved at gøre den etiske diskussion helt eksplicit er vi allerede nået et stykke vej. Diskussionen er nemlig lige så meget etisk som juridisk – som så mange andre diskussioner i retspolitiske sammenhænge. Der er to gode pointer, som jeg faldt over i en artikel på Medium om en amerikansk pornoskuespiller, der står til 250 års fængsel (den slags er muligt i USA) for voldtægt. Det undrer mig at jeg ikke har set disse pointer nævnt før, nemlig

  • Det er altid meget nemmere at spørge om lov til en seksuel handling end at bede om tilgivelse for den bagefter.
  • Og det er bedre at ikke at være seksuelt aktiv og straffri end at sidde i fængsel og ikke kunne være seksuelt aktiv.
(Visited 96 times, 1 visits today)