Fra Timothy M. Lenton et al. (2008): Tipping elements in the Earth’s climate system. In: Proceedings of the National Academy of the Sciences. February 2008, doi:10.1073/pnas.0705414105

Sidste år i november skrev jeg om bestræbelserne på at standse de menneskeskabte klimaforandringer – eller rettere de manglende bestræbelser. Dengang var der lige blevet publiceret en artikel i Nature, hvori syv fremtrædende klimaforskere advarede om at klodens klima nu befandt jeg ved et tipping point.

Her, knap et år senere, er det blevet ubehageligt tydeligt, at den danske regering satser på at lade stå til. Begrundelsen kommer selvfølgelig fra finansministeren, og argumentet er selvfølgelig et argument om hvad der umiddelbart kan betale sig. Regeringen ser et valg mellem to strategier for at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i årene frem til 2030. Den ene er at reducere CO2-udslippet hele vejen frem mod 2030. Den anden, som er den, regeringen foretrækker, er at foretage en mindre del af reduktionerne i starten, mens en større del kommer til sidst. Denne model kalder man for »hockeystaven«, fordi grafen over CO2-udledninger først viser en stor reduktion i de sidste år inden 2030.

Det, der bekymrer mig, er at regeringen håber på at finde “tekniske fix” inden for de næste 10 år og samtidig tror, at en manglende reduktion ikke vil have nogen indflydelse for risikoen for at krydse det tipping point, forskere advarer om. Det er selvfølgelig korrekt, at Danmark i den globale sammenhæng ikke repræsenterer så stor en del af udledningen af CO2, men til gengæld vil Danmark kunne have en stor rolle at spille som forbillede eller mangel på samme. Det er også bekymrende, at man stoler på “tekniske fix” i stedet for at foretage de store reduktioner ad de veje, vi ved vil virke. Hvis regeringen havde anlagt en lignende strategi for at bremse den igangværende pandemi, ville den næppe have fået opbakning.

I november 2019 skrev Timothy M. Lenton, Johan Rockström, Owen Gaffney, Stefan Rahmstorf, Katherine Richardson, Will Steffen og Hans Joachim Schellnhuber i Nature at

In our view, the evidence from tipping points alone suggests that we are in a state of planetary emergency: both the risk and urgency of the situation are acute (see ‘Emergency: do the maths’).

We argue that the intervention time left to prevent tipping could already have shrunk towards zero, whereas the reaction time to achieve net zero emissions is 30 years at best. Hence we might already have lost control of whether tipping happens. A saving grace is that the rate at which damage accumulates from tipping — and hence the risk posed — could still be under our control to some extent.

The stability and resilience of our planet is in peril. International action — not just words — must reflect this.

Timothy M. Lenton, Johan Rockström, Owen Gaffney, Stefan Rahmstorf, Katherine Richardson, Will Steffen og Hans Joachim Schellnhuber: Climate tipping points — too risky to bet against, Nature, Vol 575 , 8 November 2019 (https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-03595-0/d41586-019-03595-0.pdf)

Denne bekymring er ikke blevet mindre nu.

(Visited 81 times, 1 visits today)