Mit indtryk er, at vi på dette tidspunkt i 2020 ser en trist kombination af mere højrøstet benægtelse af COVID-19-pandemien og flere selvbestaltede “frihedskæmpere”, der går imod forholdsreglerne mod smitte. Der er de rene sølvpapirshatte, men der er også dem, der kreerer lange argumenter for hvorfor alle forholdsreglerne mod smitte skal bekæmpes, fordi de efter de pågældende menneskers mening er et indgreb i den personlige frihed. De pågældende “frihedskæmpere” er da nødt til også at forsøge “argumentere pandemien væk”. Den slags benægtelse er rigtig trist at opleve i lyset af de voldsomme måneder i Italien og Spanien i marts og april i år eller i lyset af nye undersøgelser fra Sydkorea, der viser at ni ud af ti sydkoreanske COVID-19-patienter har haft senfølger.

En amerikansk undersøgelse har prøvet at afdække, om der er personlighedstræk, der er korreleret med en uvilje mod tiltag som afstandskrav, forsamlingsforbud, mundbind mm. Skal man tro undersøgelsens resultater, baseret på en population på 500 amerikanere fra delstaterne Californien og New York, er respondenter, der udviste narcissistiske personlighedstræk ifølge spørgeskemaet, også var mere tilbøjelige til at være modstandere af COVID-19-tiltagene.

Lige nu ser det ud som om det (i al fald i Danmark) i højere grad end i foråret 2020 er de unge, der bliver smittet og bærer pandemien videre. Er det et tegn på at unge mennesker, måske som helhed eller netop nu, er mere narcissistiske? Jeg ville tøve rigtig meget med at hævde netop dét, for der er også rigtig mange meget ansvarlige borgere i den unge generation. Nye tendenser er det heller ikke, for som jeg tidligere har skrevet om, var der lignende strømninger bl.a. i USA under den spanske syge for lidt over 100 år siden. Men der er nogle holdninger derude, som er problematiske og som vi er nødt til at imødegå mere bevidst.