I dag deltog jeg i endnu et kursus for tillidsvalgte fra DM i Middelfart. Sidst, jeg var her, var det indian summer, og nogle badede i Lillebælt. I dag var der regn og rusk dagen lang. COVID-19-pandemien er intensiveret, så der var krav til os om at bruge mundbind hver gang vi forlod kursuslokalet.

Dette kursus fokuserer på organisation og trivsel, og der var bl.a. en god gennemgang af forskellige opfattelser af hvad en organisation er. Hver af os skulle tegne et billede af den organisation, vi kommer fra. Her lagde jeg især mærke til at Caroline fra SDU tegnede et rigtig sigende billede af det sted, hvor hun er tillidsvalgt. Meget af billedet kunne jeg nikke genkendende til.

Dagens program sluttede med en uformel diskussion af de problemer og udfordringer, vi ser rundt omkring hvor vi færdes, og her kom vi hurtigt til at tale om et helt aktuelt emne, nemlig seksuel chikane. Der er et hav af grimme sager derude, og meget ofte er de syltet ind i magtstrukturer med magtfulde mænd og kvinder uden samme magt, men der er også forbløffende mange sager om kvinder, der formodes at sidde i gode og trygge stillinger, men alligevel ikke tør stå frem. Det er skræmmende. Også sager om mænd, der krænker mænd seksuelt, findes, og de er om muligt endnu sværere at få frem. Nogle steder taler ledelsen om nultolerance, men desværre kan det dække over en afværgemanøvre mere end over en egentlig slåen hårdt ned.

Endelig (efter en noget ubehagelig anekdote om en forhenværende minister) talte vi om en af de prekære situationer, man kan havne i som fagforeningsvalgt TR. Det er den, hvor begge parter i en sådan sag er medlem af samme fagforening og derfor begge med god ret kan forvente, at de får opbakning fra fagforeningen og den tillidsvalgte. Der er ikke nogen nem løsning på et sådant dilemma ud over at huske, at det ikke skal være den tillidsvalgtes rolle eller kompetence at skulle være dommer. Denne kompetence skal findes i virksomhedens egen organisation.